BD Masarykova Neratovice

Bytové družstvo Masarykova 689,690 Neratovice

Vznik družstva

Bytové družstvo Masarykova 689, 690 Neratovice bylo založeno na ustanovující schůzi dne 28. května 1998. Zakládajícími členy byli stávající nájemníci bytového domu čp. 689, 690 ul. Masarykova v Neratovicích. Družstvo vzniklo z důvodu odkoupení bytového domu v rámci privatizace bytového fondu města Neratovice. Na základě mandátní smlouvy provádí správu Stavební bytové družstvo Neratovice.

Realizované opravy

V průběhu následujících let byly provedeny stavební úpravy:

  • v roce 2006 byla provedena výměna původních špaletových oken za okna plastová
  • v roce 2007 bylo provedeno zasklení lodžií
  • v roce 2011 byla provedena oprava balkónů
  • v roce 2014 byla provedena výměna elektroinstalace

Změna stanov

Dne 7.12.2017 se uskutečnila členská schůze družstva, která schválila změnu stanov vypracovaných podle zákona č.90/2012 o obchodních korporacích. Současně se uskutečnila volba předsedy družstva jako statutárního orgánu a proto již představenstvo družstva není statutárním orgánem družstva.

Plánované opravy

Členská schůze dne 7.12.2017 schválila návrh na provedení celkové revitalizace domů v majetku družstva v rozsahu: výměna střešní krytina a odbourání komínových těles, zateplení pláště budovy, výměna oken v suterénu a úprava lodžií na schodištích. Celkové náklady budou ve výši 10,8 mil. Kč a družstvu byl poskytnut úvěr od České spořitelny ve výši 7 mil. Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou IP Izolace Polná.